Lowara pompen Nederland, FHE FHF ESV EHMPomptypes...


Bij vele bedrijven spelen centrifugaal pompen een zeer grootte rol in het productie
proces voor het transport van vloeistoffen. En dat terwijl een centrifugaal pomp
een "slaaf" van het systeem waarin ze is ingebouwd is. Met andere woorden:
een pomp levert een bepaalde capaciteit en opvoerhoogte (bedrijfspunt) geheel
afhankelijk van de leidingweerstand (statische opvoerhoogte en dynamische opvoer
hoogte). Om een juiste pompselectie te maken dienen we dus voor slechts 10%
naar de pomp te kijken (materiaalselectie, uitvoering pomp en asafdichting keuze).
Voor de overige 90% dienen we te kijken naar het systeem waarin de pomp wordt
ingebouwd.

In de praktijk resulteerd dit in ca. 70% van de pompen die staan opgesteld,
geheel verkeerd zijn geselecteerd. Dit kan door een foutieve pompselectie,
maar ook wijzigingen in uw proces of een gewijzigde productie capaciteit
kunnen hier toe leiden. dit resulteert in verhoogde onderhoudskosten, hoog
energieverbruik, onstabiele productie en verkorte levensduur van de pomp.

Wij adviseren u bij aanschaf van een nieuwe pomp door naar uw systeem te kijken en onze selectie daarop aan te passen. Hierbij kunnen wij
een volledige berekening maken van uw specifieke leidingweerstand en mogelijk, bij verschillende bedrijfsvoeringen, tevens een energie zuinige
frequentie omvormer selecteren. Onze advisering wordt schriftelijk geheel onderbouwd en in dit proces werken wij nau samen met u. U bent
immers bekend met uw systeem en de pompbehoefte, wij hebben de kennis in huis om onze centrifugaal pompen hierop aan te passen.

Het is tevens wenselijk om perodiek de pompen in uw systeem te controleren. Uw systeem en uw proces staat immers niet stil, produktie
capaciteit kan wijzigen, alsmede uw produktie proces. Hier kunnen we de huidige pompen op aanpassen, zodat deze weer volledig aan uw wens
voldoen. Dit met het oog op minimale onderhoudskosten, hoogst mogelijke rendement (energiezuinig) en een zo lang mogelijke levensduur. Dit
geheel geselecteerd met het oog op zo laag mogelijke aanschafkosten of aanpassingskosten.

Laat u door ons geheel vrijblijvend adviseren.....


Soorten pompen...

De belangerijkste pompen die worden toegepast zijn te onderscheiden in twee pomptypes, namelijk de volumetrische pompen /
verdringerpompen en de centrifugaal pompen. Beide hebben elk haar specifieke eigenschappen en daardoor ook haar eigen toepassings
mogelijkheden. 

De meest toegepaste verdringerpompen zijn:


- Lobbenpompen
- Membraampompen
- Slangenpompen
- Plunjerpompen
- Schottenpompen
- Schroef van archimedus
- Tandwielpompen
- Wormpompen / monopompen

De meest toegeaste centrifugaal pompen zijn:

- Insteekpompen, cantilever pompen
- Normpompen, chemienorm en waternorm
- Meertrapspompen
- Bronpompen
- dompelpompen
- Slurrypompen
- Zelfaanzuigende pompen

Over het algemeen worden verdringerpompen toegepast daar waar een centrifugaal pomp het medium niet kan verpompen. Dit omdat een
centrifugaal pomp minder draainede delen bevat en dus onderhouds armer is dan verdringer pompen. Tevens is het rendement van een
centrifugaal pomp hoger dan van een verdringerpomp. Een centrifugaal pomp wordt met name belemmerd door de visceusiteit van het te
verpompen medium.


Waaiertypes centrifugaal pompen:

Centrifugaal pompen kunnen wij selecteren met verschillende waaiertypes. Elke waaiertype heeft haar eigen voor en nadelen op het gebied van
rendement en mogelijkheid om vaste en visceuze vloeistoffen te verpompen. Het type waaier wat wij selecteren is afhankelijk van het te
verpompen medium, aanwezigheid van vaste besastandsdelen en de aard ervan en het gewenste capaciteit en opvoerhoogte. Wij proberen ten
alle tijde een zo hoog rendement te selecteren, maar dit kan naar beneden worden bijgesteld om de duurzaamheid en verstoppingsvrije werking
van een pomppositie te garanderen.
De schoepsbreedte van de waaier, in combinatie met het toerental, bepaald in grote mate de capaciteit van de pomp en de verstoppingsvrije
werking. De waaierdiameter in combinatie met het toerental bepaald de opvoerhoogte (pompdruk) van de pomp.

Waaiertypes en de werking / eigenschappen ervan:


Gesloten waaier:

Bij gesloten waaier zijn de schoepen geplaatst tussen twee zijwanden. Hierdoor zal intenre lekkage
tot een minimum worden beperkt en wordt daardoor een maximaal rendement behaald. Een nadeel
van een gesloten waaier is dat deze slecht vaste bestandsdelen kan verpompen. Naast het hoge
rendement kan een gesloten waaier ook een hoge druk en hoge capaciteit verpompen.


Open waaier:

Een open waaier is speciaal ontwikkeld voor het verpompen van vaste bestandsdelen. Doordat de waaier-
schoepen niet tussen zijwanden geplaatst is kan deze open waaier zeer goed vaste bestandsdelen verpompen.
Wel dient hierbij gelet te worden op de schoephoogte, die de maximale kogeldoorlaat van de waaier bepaald.
De zijwanden worden bij een open waaier vervangen door een voorslijtplaat en een achterslijtplaat, en zijn
statisch tegen het pomphuis en achterdeksel geplaatst.
Half open waaier:

Een half open waaier is een combinatie van een open waaier en een gesloten waaier. Het rendement is
dus beter dan een open waaier maar slechter dan een gesloten waaier. Tevens kan de half open waaier
minder vaste bestandsdelen verpompen dan een open waaier, maar meer dan bij een gesloten waaier.
De half open waaier is daardoor een overgang tussen de open waaier en de gesloten waaier.Kanaalwaaier:

Een kanaalwaaier is ontwikkeld om grote vaste bestandsdelen te verpompen waarbij een verstoppings-
vrije werking ontstaat. Deze speciale uitvoering heeft over het algemeen een laag rendement maar vind
door haar verstoppingsvrije werking een groot inzetgebied in met name fecalien en (bedrijfs)afvalwater.
Een ideale constructie voor sterk verontreinigende vloeistoffen. De kanaalwaaiers zijn beschikbaar in een
één kanaalwaaier, twee kanaalwaaier en tevens in halfopen constructies.


Vortex waaier:

Een vortex waaier wordt ook wel een terug getrokken waaier genoemd. Hierbij is een grote ruimte
tussen het pomphuis en de waaier gecreeerd. Door deze grote ruimte kunnen zeer grote vaste
bestandsdelen verstoppingsvrij verpompt worden. Echter dit heeft wel een groot effect op haar
maximale capaciteit en opvoerhoogte. Tevens is het rendment van een vortex pomp zeer slecht,
waardoor deze waaier alleen in probleemgevallen toegepast dient te worden.


Schroef waaier / propellor waaier:

De schroef waaier / propellor waaier is een (semi) axiale waaier die speicaal ontwikkeld is om
grote capaciteit bij een relatief lage opvoerhoogte te verpompen. Hierbij wordt een zeer laag
opgenomen vermogen verbruikt, waardoor het rendement zeer hoog is. Met name wordt deze
waaier gebruikt bij hoge capaciteiten, echter een extra voordeel is dat met deze waaier ook levende
organisme verpompt kan worden. Dit omdat het medium minimaal contact maakt met de waaier-
schoepen.Pomp advisering, advies voor ventrifugaal pompen
Gesloten waaier centrifugaal pomp
Open waaier centrifugaal pomp
Halfopenwaaier centrifugaal pomp
Kanaalwaaier centrifugaal pomp
Vortex waaier centrifugaal pomp, teruggetrokken waaier
propellorwaaier  / schroefwaaier centrifugaal pomp
Pomptypes
Emailadres Vogel Pumpen en Xylem Lowara
Tel: 074-3030504
Email: info@wdapompen.nl
WYSIWYG Web Builder