Lowara pompen Nederland, FHE FHF ESV EHM


Centrifugaal pompen papierindustrie

Pompen voor de papierindustrieDe Nederlandse papierindustrie kent in Nederland 18 producitelocaties met 36 papiermachines (volgens gegevens 2009). Binnen het productieproces om papier en karton te maken wordt er heel veel pompen toegepast ter transport van pulp, proceswater, ketelvoedingwater en witwater. WDA Pompen BV is een zeer groot pakket speciaal ontwikkeld voor deze industrie.

Tevens is binnen de organisatie reeds 20 jaar ervaring is de selectie, en toepassing van pompen binnen de papierindustrie. Juist deze ervaring is van uitermate belang bij een juiste pompselectie. Dit omdat het proceswater en witwater binnen de papierindustrie vaak vervuild is met chemicalien, papierstof en vaste delen. Deze dragen zorg voor korte standtijden en hoge onderhoudskosten. Met het pakketvan Lowara en Vogel kan WDA Pompen BV voor vele pomptoepassingen binnen de papiermachine de juiste pomp met een lange standtijd en hoge efficiƫntie leveren.

Ons programma bestaat uit:
Pulperpompen, papierstofpompen, witwaterpompen en breuklijnpompen.

Proceswater papiermachine:


Ondanks dat vaak wordt gedacht dat het proceswater binnen de papier verwerkende industrie vrij schoon is van chemiecalien en vaste delen is dit in de praktijk juist niet het geval. Om de milieu doelstellingen te halen wordt er namelijk steeds minder grondwater en oppervlaktewater aan het proces toegevoegd.

proceswaterpompen / witwaterpompen / 
stofoplooppompen
   Lowara Pompen
Hogedruk pompen / meertapspompen
   Vogel Pumpen
Stofpompen, pulperpompen, wormpompen
   Lotzer & Muhlenbruch pompen
Hierdoor is een papierfabriek genoodzaakt haar afvalwater te reinigen voor hergebruik. Echter hierdoor blijft vele vaste delen en chemicalien in het water aanwezig, hetgeen resulteerd in het eroderen en oxideren / aantasten van standaard pompmaterialen zoals gietijzer. WDA Pompen BV heeft een grote range in RVS en Duplex materialen die uitermate geschikt zijn om deze problemen te voorkomen.

Stofpompen, pulperpompen en rejectpompen:
Onze stofpompen zijn in een zeer brede range in te zetten voor het verpompen van stof / pulp voor de papierindustrie. De pompen die wij leveren zijn 1 op 1 uiwisselbaar met de bekende merken zoals de Andritz (S3) en de Sulzer (APP) pompen. Ze zijn leverbaar in duplex (1.4460) en superduplex (1.4517) en in diverse uitvoeringen. Om een maximaal rendement te verkijgen met een verstoppingsvrije werking hebben wij drie types waaier uitvoeringen: Gesloten waaiers, open waaiers en half open waaiers.

Witwater papierindustrie:

Witwater heeft naast de chemische samenstelling en geleidbaarheid van de vloeistof ook te maken met papierstof in een lage concentratie van mixamaal 2%. Op de lange termijn zorgt dit voor verstopping van de pompwaaier en slijtage aan het pomphuis en achterdeksel. Tevens dienen de mechanische asafdichting (ookwel Mechanical seals genoemd) met grote zorg geselecteerd te worden. Dit omdat vooral bij het vaak starten en stoppen van de pomp een gedeelte van de papierstof tussen de glijvlakken komt en zorgt voor verstoring van de seal film / waterfilm tussen de glijvlakken.

Stofoplooppompen:

De laatste pomp voor het daadwerkelijk papier productie proces is de stofoploop pomp. Onze double suction pompen zijn hier uitermate geschikt voor omdat deze zijn uitgelegd voor hoge capaciteit bij een zeer lage stroming pulsatie. Een bijkomend voordeel is het maximale pomprendement van 92,5% en uiteraard de zeer lange standtijd. Onze stofoploop pompen worden uitgevoerd in 1.4460 duplex materiaal, maar uiteraard zijn andere materialen ook toe te passen.

Ketelvoedingpompen en stoom


Om zorg te dragen dat de vochtingsheids gehalte van papier en karton binnen de vereisten ligt word de meeste energie binnen een papiermachine gebruikt om het eindproduct te drogen. Hiervoor wordt in de meeste gevallen stoom gebruikt. Dit stoom wordt opgewekt via stoomketels die worden gevoed door ketelvoedingpompen en dient geretourneerd te worden door middel van condensaatpompen en hotwell pompen. Pomptoepassingen waarbij de aanzuigcondities grote aandacht vergen met betrekking tot de NPSHa van het stoomsysteem en de NPSHr van de pomp, ter voorkoming van cavitatie. WDA Pompen BV heeft een grote range ketelvoedingpompen, condensaatpompen en hotwell pompen die dankzij haar lage NPSH waarde uitermate geschikt zijn voor deze toepassing. Voor een absolute cavitatie vrije pompwerking, laat ons u adviseren.

Hoge druk pompen papierproductie:

Hoge druk pompen, meertrapspompen, worden veel toegepast binnen de papiermachine om het halffabrikaat en eindproduct te verbeteren. Sproeiers worden gevoed door deze hogedruk pompen. Juist bij deze pomptoepassingen is vaak de gewenste capaciteit laag en de gewenste pompdruk hoog, waardoor de doorstroming in de waaier geblokeerd kunnen worden door papierstof deeltjes. Onze ervaring verhelpt dit probleem.

Afvalwater pompen papiermachine:


Zoals reeds eerder besproken mogen papierfabrieken niet standaard op het riool storten door de aan het proceswater toegevoegd chemiecaliƫn. Dit water wordt afgevoerd naar de afvalwaterzuivering. Voor deze toepassing heeft WDA Pompen diverse droog opgestelde afvalwaterpompen alsmede afvalwater dompelpompen. Deze pompen zijn ontwikkeld om verstoppingsvrij haar werk te verrichten en onafhankelijk te zijn van de hoeveelheid plastic in het water.

Bronpompen waterwinning papierindustrie:


Voor de winning van schoon water binnen de papierindustrie wordt veelal gebruik gemaakt van bronpompen. Met de TVS range van Vogel kan WDA Pompen voor elk gewenste capaciteit en druk de juiste bronpomp leveren aan de papierindustrie.

Advisering CO2 reductie / energiebesparing papierindustrie


De europese norm schrijft steeds hogere doelstelling voor aan de verlaging van CO2 uitstoot van papierfabrieken en papiermachines. Onze ervaring leert ons dat binnen de papiermachines vele pompen staan opgesteld die al lang niet meer rendabel haar werk uitvoeren. Dit omdat de productiecapaciteit is verhoogd en daardoor de pomp meer moet leveren. Hierdoor werkt de pomp niet meer op haar best efficiency point en gaat nodeloos veel energie verloren, CO2 verhogend. Uit de praktijk kun je haast wel zeggen dat van alle pompen binnen de papierindustrie ca 80% tot 90% van de pompen verkeerd worden toegepast als je kijkt naar het energieverbuik. Deze energieslurpers kosten veel geld aan opgenomen vermogen (electriciteit) maar kosten ook  veel geld aan onderhoudskosten, omdat simpelweg de pomp niet optimaal wordt toegepast.

WDA Pompen BV adviseert papierfabrieken over mogelijke reductie van de CO2 uitstoot door een onderzoek uit te voeren naar het energieverbuik van de pompen. Op basis van deze analyse kunnen wij u adviseren de pomp waaierdiameter aan te passen, het toepassen van een frequentie omvormer of het vervangen van een energie zuinigere pomp.

L&M pomptype:  LMS-ES

Stofpomp / pulperpomp vlg ISO 2858, DIN 24256

Capaciteit
Opvoerhoogte
Temperatuur
Afmeting

L&M Pomptype: LMS-SPR


Zelfaanzuigdende stofpomp
Extractiepomp, ontgassend

Capaciteit
Opvoerhoogte
Temperatuur
Afmeting

L&M Pomptype: LMS-ES/AN

Stofpomp / pulperpomp volledig uitwisselbaar met Andritz S/S3

Capaciteit
Opvoerhoogte
Temperatuur
Afmeting
: tot 3500 m3/hr
: tot 140 mwk
: -40 tot 180 °C
: DN80 tot DN500
: tot 1800 m3/hr
: tot 70 mwk
: -30 tot 85 °C
: DN32 tot DN500
LMS-ES/AN stofpomp, pulperpomp, papierstofpomp Andritz S3
LMS-SPR zelfaanzuigende en gasverwerkende stofpomp / extractiepomp
: tot 2800 m3/hr
: tot 150 mwk
: -40 tot 180 °C
: DN32 tot DN500
LMS-ES stofpomp, pulperpomp, papierstofpomp volgens ISO2858 DIN24256

L&M Pomptype: Extrair

Ontgassende stofpomp voor de papierindustrie

Capaciteit
Opvoerhoogte
Temperatuur
Afmeting
: tot 180 m3/hr
: tot 22 mwk
: -30 tot 85 °C
: 2 versies
LMS-Extrair ontgassende stofpomp papierindustrie

L&M wormpomp:  LM-HS

Wormpomp levensmiddelen , afvalwater en chemie

Capaciteit
Opvoerhoogte
Temperatuur
Drukklasse
Verdringer stofpompen:
L&M monopomp: HS-CIP
hygienische monopomp / wormpomp

Capaciteit
Opvoerhoogte
Temperatuur
Drukklasse

L&M Lobbenpomp: HCL

Lobbenpomp vlg DIN, SMS, RJT, IDF-ISO 2853, CLAMP-ISO 2852

Capaciteit
Opvoerhoogte
Temperatuur
Afmeting
: tot 28 m3/hr
: tot 22 mwk
: -40 tot 230 °C
: diverse
: tot 50 m3/hr
: tot 120 mwk
: -30 tot 85 °C
: tot 16 Bar
LMS-HCL lobbenpomp
LMS- HS CIP hygienische wormpomp
: tot 300 m3/hr
: tot 240 mwk
: -40 tot 150 °C
: tot 24 Bar
LMS-HS wormpomp volgens Seepex design

L&M Lobbenpomp: HCLB

Sanitaire lobbenpomp voor levensmiddelen industrie

Capaciteit
Opvoerhoogte
Temperatuur
Afmeting
: tot 41 m3/hr
: tot 12 mwk
: -30 tot 120 °C
: Divers
LMS-HCLB hygienische lobbenpomp
Centrifugaal stofpompen:

Xylem Lowara: e-NSC

Proceswater pompen en witwater pompen

Capaciteit
Opvoerhoogte
Temperatuur
Drukklasse
: tot 1800 m3/hr
: tot 120 mwk
: -20 tot 140 °C
: PN16
Proceswater pompen en witwater pompen papierindustrie

Xylem Vogel: MP

Boosterpompen, condensaat pompen, sproeipompen

Capaciteit
Opvoerhoogte
Temperatuur
Afmeting
: tot 340 m3/hr
: tot 500 mwk
: -30 tot 140 °C
: 2 versies
Boosterpompen condensaatpompen en sproeipompen papierindustrie

Xyle Lowara: GCS

Stofoplooppompen / witwaterpompen

Capaciteit
Opvoerhoogte
Temperatuur
Afmeting
: tot 180 m3/hr
: tot 22 mwk
: -30 tot 85 °C
: 2 versies
Stofoplooppompen papierindustrie, double suction pompen
Emailadres Vogel Pumpen en Xylem Lowara
Tel: 074-3030504
Email: info@wdapompen.nl
WYSIWYG Web Builder