Lowara pompen Nederland, FHE FHF ESV EHMHydrovar Pompbesturingen, advies inregelen90% van alle pompinstallaties zijn bedoeld om druk op te voeren. Hetzij voor transport van A
naar B waarbij drukverlies gecompenseerd moet worden, hetzij om een lage druk dusdanig
op te voeren zodat er bijvoorbeeld gereinigd kan worden. Tegenwoordig zijn frequentie
regelaars gemeengoed in de pompindustrie. Het wordt immers mogelijk om een pomp
nauwkeurig te laten functioneren voor de toepassing door aan snelheidsregulatie te doen.
Maar een frequentieomvormer is nog geen pompbesturing. Flow is dynamisch en zelden
laminair en hoewel in de praktijk een halve bar meer of minder weinig effect heeft op de
installatie erna, kan dit wel degelijk gevolgen hebben voor uw pomp. Het is daarom van
belang dat uw besturing gekozen wordt in dienst staande van de pomp en niet, zoals vaak
gebeurt, in dienst van de motor.

Hydrovar, manieren van aansturen


Er zijn verschillende manieren van frequentieregeling, de ene werkt wat efficiƫnter dan de andere.
En de andere werkt wat slimmer dan de ene. Los van de wijze van aansturen is het algoritme dat
toegepast wordt uitermate van belang. Nagenoeg alle frequentieregelaar producenten maken gebruik van een algoritme welke gebaseerd is op de ouderwetse PID regeling. Dit zijn dan ook regelaars die vanuit de elektrotechniek ontwikkeld zijn, waarbij later de toepassing met een pomp aan toegevoegd is. De Xylem Hydrovar is dat niet,  deze is 100% ontwikkeld vanuit de pomptechniek. Dat is ook terug te zien, omdat bepaalde functies die bij andere frequentieregelaars gemeengoed zijn volledig ontbreken in de Hydrovar.

Hydrovar, het probleem van pendelen


Omdat de Hydrovar zo goed afgestemd is op een centrifugaalpomp, voelt de Hydrovar feilloos aan of de afname opgaand is of afgaand. De kleinste variatie wordt waargenomen en op geacteerd door de zogenaamde vierpuntsregeling. Er wordt op basis van de gewenste druk (capaciteit of temperatuur kan eventueel ook, als je het kan meten dan kan je er op regelen) wiskundig vier regelpunten vastgesteld. twee punten worden bepaald door het venster (standaard 10% van de gewenste waarde) en twee punten door de hysteresis (standaard 80% van de helft van het venster van de gewenste waarde). Een rekenvoorbeeld: Stel je wenst 8 bar in je systeem vast te houden. Dit betekend dat de venster regelpunten op 10% van 8 bar = 0,8 bar, dus 8,4 bar is de bovengrens en 7,6 bar is de ondergrens van het venster. De hysteresis regelpunten liggen dan op 80% van 0,4 bar = 0,32 bar, dus 8,08 bar is de bovengrens en 7,92 bar is de ondergrens. Zolang de gemeten waarde binnen de grenswaarden van het venster liggen (in ons rekenvoorbeeld dus tussen 7,6 en 8,4 bar) dan regelt de Hydrovar langzaam. De hysteresis waarden bepalen of het langzaam op- of langzaam aftoeren moet zijn. Zodra de gemeten waarden buiten het venster vallen, dan gaat de regeling over op een snellere modus van op- of aftoeren. Met andere woorden de regelaar pendelt altijd en haalt nooit 100% de gewenste waarde! Echter de variatie van pendelen mag nooit groter zijn dan de hysteresis waarden (in ons voorbeeld slechts 0,16 bar, dat verschil merk je niet op je manometer). Heeft u dus last van een extreem pendelende regelaar, dan staat er een parameter verkeerd. De Hydrovar kan te snel staan (probleem bij relatief grote systemen met lang leidingwerk) of te langzaam (probleem bij relatief kleine systemen met veel wisselende afname). Daarnaast kan het fout staan van een parameter er ook aan bijdragen dat de Hydrovar niet afslaat bij geen afname.Advies inregelen Hydrovar
WDA pompen heeft ruimschoots ervaring met de praktische toepassing van alle generaties Hydrovar, vanaf de eerste HV tot de huidige vijfde generatie HVL. Laat u adviseren of nodig ons uit om op locatie uw systeem te analyseren, heeft u al een Hydrovar? Geweldig, maar u krijgt het niet helemaal voor elkaar? Ook dan stappen we graag in de auto om u wegwijs te maken in dit unieke product. Naast technische ondersteuning op locatie verzorgen wij ook in-company trainingen.
Download hier de handleiding
Informeer naar de mogelijkheden: info@wdapompen.nl of bel 074-3030504
Emailadres Vogel Pumpen en Xylem Lowara
Tel: 074-3030504
Email: info@wdapompen.nl
WYSIWYG Web Builder